Popis najboljih kredita

Trajanje
do 18 mjeseci

Iznos kredita
75 EUR - 4000 EUR

EKS max
7.26%

Trajanje
do 18 mjeseci

Iznos kredita
75 EUR - 4000 EUR

EKS max
7.26%

Trajanje
do 18 mjeseci

Iznos kredita
75 EUR - 4000 EUR

EKS max
7.26%

Trajanje
do 18 mjeseci

Iznos kredita
75 EUR - 4000 EUR

EKS max
7.26%

Zašto se porezi razlikuju od zemlje do zemlje?

Što su porezi?

Porezi su jedna vrsta javnih prihoda države te je jedno od najbitnijih i najizdašnijih oblika javnog prihoda. Porezi su prisilno davanje koje nameće država svojim građanima, te nije namjenski usmjereno i nema izravnu protučinidbu. Porezni se sustavi razlikuju od države do države, no neki oblici poreza su prisutni u svim državama, a to su porez na dohodak, porez na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na promet, porez iz plaće i porez na plaću, porez na imovinu, trošarine, doprinosi, pristojbe, tarife i prirezi grada ili općine. Kada god za nešto plaćamo, u svemu je uključen porez. Porez je neizbježan te ga smo stoga svi porezni obveznici. Također, kada se ugovaraju krediti ili brzi zajmovi, propisano je da u ukupni trošak zajma ili kredita, uz kamate i naknade ulazi i porez. U nastavku ćemo vam otkriti koje sve vrste poreza postoje te zbog čega se oni razlikuju od države do države.

Kako se dijele porezi?

Trošarine su posebni oblik poreza na promet te jedan od najstarijih oblika poreza. On se primjenjuje kod posebnih proizvoda, a to su alkoholni, duhanski i energetski proizvodi. Porezi se dijele na više kategorija. Prvo se dijele na subjektne poreze koji se odnose na pojedinca, na primjer imate porez na dohodak pojedinca, te se ujedno dijele na objektni porez koji se odnosi na samu imovinu, a to je na primjer porez na neki dio imovine. Porezi mogu biti neposredni (izravni), te posredni (neizravni). Neposredni porez je porez kojim se izravno oporezuje poreznog obveznika i gdje je poreznik obveznik ujedno i porezni destinator. Dok kod posrednog poreza porezni obveznik i porezni destinator su dvije različite osobe. Imamo specifični porez koji se plaća po jedinici proizvoda, te ad valorem porez koji se plaća u postotku od iznosa porezne osnovice. Paušalni porez se plaća unaprijed po već utvrđenom iznosu, te njegova visina ne ovisi o ponašanju poreznog obveznika.

Zašto se porezi razlikuju od jedne zemlje do druge zemlje?

Svatko tko je ikada išao u inozemstvo i nešto je kupio u trgovini ili je platio kavu u kafiću je primijetio na računu koliko iznosi njihov porez na dodanu vrijednosti i vidio je kako je kod njih manji odnosno veći porez nego kod nas. Porezi se razlikuju od jedne zemlje do druge zemlje. Razlog k tome je što svaka država naplaćuje porez prema njihovim donesenim zakonima i unaprijed utvrđenim odredbama. Zbog toga se vrste i stope poreza razlikuju među zemljama. Države prema poreznom teretu se dijele na niske, srednje i visoke porezne terete. Uspoređivanje država prema njihovom porezu je veoma teško, jer svaka zemlja ima svoj zamršeni porezni sustav i zakon te kod mnogih porezni teret je često nejednako raspodijeljen na različite ekonomske skupine unutar same države. Porezi kod nekih zemalja su veći, što često bude zbog visokog životnog standarda, no ima nekih zemalja koje se nazivaju porezne oaze jer imaju veoma niske poreze ili uopće ne naplaćaju poreze za određene stvari.

         
Ocjena: 4.6 / 5 (296 ocjena)