Popis najboljih kredita

Trajanje
do 18 mjeseci

Iznos kredita
75 EUR - 4000 EUR

EKS max
7.26%

Trajanje
do 18 mjeseci

Iznos kredita
75 EUR - 4000 EUR

EKS max
7.26%

Trajanje
do 18 mjeseci

Iznos kredita
75 EUR - 4000 EUR

EKS max
7.26%

Trajanje
do 18 mjeseci

Iznos kredita
75 EUR - 4000 EUR

EKS max
7.26%

Što je žiro račun

Što je žiro račun

Žiro računi su računi koje možete otvoriti u banci radi kao građanin radi uplate primanja koje podliježu poreznim nadzorima primanja od drugog dohodak poput ugovora o djelu, autorskih honorara. No, žiro račun se otvaraju i za poslovanje obrta za građane koji obavljaju neku poslovnu djelatnost, te za potrebe te poslovne djelatnosti im je potreban ovakav račun u nekoj od banaka.

Također i udruge će trebati imati žiro račun kao i neki drugi oblici djelatnosti koje nećemo sve nabrajati. Žiro računi se dakle koriste za financijske transakcije za obavljanje poslovne djelatnosti ili primanja po osnovi drugog dohotka za građane. U jednoj banci se može otvoriti samo jedan takav račun temeljem sklapanja ugovora sa bankom. Uz to trebat ćete prihvatiti i opće uvjete poslovanja banke u kojima će biti definirani uvjeti korištenja žiro računa.

Ukoliko želite realizaciju za brzi zajam plasirati na ovakvu vrstu računa to možete dogovoriti sa bankom ili kreditnom tvrtkom da vam uplati sredstva kredita na ovaj račun.

Žiro račun i tekući račun razlika

Osnovna razlika između tekućeg računa i žiro račun je što na tekući račun primate plaću od nesamostalnog rada, dok na žiro račun primate novac za povremeni rad koji ostvarujete kao drugi dohodak. Također na tekućem računu vma može biti dodijeljen prešutni minus u obliku dozvoljenog minusa, dok kod žiro računa minus nemate niti ga možete koristiti.

Na žiro računu možete raspolagati samo sa novcem koji ste primili, možete sa njega plaćati nekome za usluge ili na primjer plaćati režije, podizati gotovinu na bankomatu ukoliko na žiro računu imate dovoljno sredstava. Banka će vam kao i za tekući račun izdati karticu kojom ćete moći plaćati ili koristiti je na bankomatima. Postoje i limiti koliko dnevno možete novac dignuti na bankomatima, koliko dnevno najviše možete položiti na račun, te koliko dnevno možete trošiti na prodajnim mjestima. Ovi uvjeti se razlikuju od banke do banke, no sve ovisi o raspoloživim sredstvima koje se nalaze na vašem žiro računu.

Žiro račun i dodatne usluge

Ovisno o bankama i njihovoj ponudi paketa za otvaranje žiro računa možete uz otvaranje žiro računa dobiti dobiti i dodatne usluge na raspolaganje. Kao i za tekući račun možete koristiti internet bankarstvo ili kako to u nekim bankama zovu digitalno bankarstvo. Kao dodatnu uslugu možete dogovarati trajne naloge, izravna terećenja, koristiti kreditne kartice VISA ili Mastercarda i to običnih, ali i revolving vrsta kreditnih kartica.

Budite svjesni da žiro račun pokriva samo onoliko troškova koliko novaca imate na tom računu. Ukoliko se dogodi da i uđete u minus jer u trenutku trošenja nisu sva prodajna mjesta proslijedila vaša peglanja na vrijeme pa centralni sistem zbog vremenskog odmaka nema informaciju da trošite više nego što imate svakako ćete uči u minus. Žiro račun po ugovoru ne može biti u minusu i banka će vam za svaki dan računati zakonsku zateznu kamatu jer nedozvoljeno koristite sredstva koja vam ne pripadaju, pa je bolje da što prije prebacite sredstva sa nekog drugog računa i tako podmirite dugovanje.

         
Ocjena: 4.8 / 5 (536 ocjena)