Marketing

PRODAJA, MARKETING I PROMOCIJA:

Sanja Mlačak (direktorica) 01/610 3021

Direktori odjela:

Ivo Valečić (prodaja),
Tel: 01/617 3962

Sanja Vernić (marketing)
Tel: 01/6176 3800

Ivanka Filipović (promocija),
Tel: 01/617 3870

PRETPLATA:

Besplatni telefon (za pozive iz Hrvatske): 0800/606 303

Tuzemna i inozemna pretplata: 01/6162 631, 6162 632;

Broj faxa: 01/6162 633;
e-mail: pretplata@eph.hr

Voditeljica marketinga Globusa

Suhair Ibrahim

Tel: 01/ 6173 834
Fax: 01/ 6173 827
e-mail: Suhair_Ibrahim@eph.hr